با افتتاح شعبه جدید در باغستان کرج، از امروز محصولات هاینو با سهولت بیشتری در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. پیمان نوروزلو، مسئول هماهنگی و امور فروشگاه بزرگ کوروش پس از آغاز همکاری با هاینو اعلام کرد: محصولات باکیفیت هاینو به دلیل بهره مندی از فناوری های جدید می تواند مشتریان ویژه و فراوانی داشته باشد و با همکاری شکل گرفته بین فروشگاه کوروش و شرکت هاینو، امید است راه برای موفقیت های بیشتر هموارتر شود.
لازم به ذکر است غرفه محصولات هاینو در طبقه اول فروشگاه بزرگ کوروش واقع دربلوار باغستان غربی، جنب مخابرات قرار دارد.