الیاف طبیعی مانند پنبه به علت ویژگی های ذاتی، همواره گزینه مطلوبی برای استفاده در پوشاک و خصوصا لباس کودک هستند. تنفس پذیری، انعطاف و زیر دست مطلوب از ویژگی های لباس پنبه است که راحتی پوشش را برای مصرف کننده به همراه دارد. از طرفی جذب آب بالا در لباس های نخ پنبه باعث جذب شیمیایی مایعات و برجای ماندن اثر لکه بر روی این لباس ها می شود و لک شدن لباس کودک نیز نیاز به شستشو را بالا می برد و در نتیجه باعث افزایش سرعت تخریب و کهنه شدن لباس کودک در اثر شستشوی زیاد می شود.

لباس های ضد لک هاینو دارای یک پوشش شفاف از موادی است که خاصیت فوق آبگریزی را ایجاد کرده اند. این پوشش فناوری آبگریزی را در شرایطی بر روی لباس ایجاد کرده است که ویژگی های فیزیکی و ظاهری پارچه مانند تنفس پذیری، نرمی زیردست، انعطاف و رنگ و چاپ پارچه به خوبی حفظ شده است.

برای بررسی عملکرد دفع آب در منسوجات روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش ها بررسی شکل قرار گیری قطره آب بر روی پارچه است. زاویه ای که قطره در تماس با سطح پارچه ایجاد می کند با عنوان "زاویه تماس" مورد ارزیابی قرار می گیرد. زاویه تماس بالای 90 درجه مربوط به پارچه آبگریز و زاویه تماس بیشتر از 150 درجه مربوط به پارچه فوق آبگریز است.

لباس های کودک ضد لک هاینو با زاویه تماس بیشتر از 150 درجه دارای ویژگی فوق آبگریزی هستند، و این اطمینان را ایجاد می کنند که قطرات مایعات در تماس با سطح پارچه جذب نشوند.

ویژگی های لباس ضدلک هاینو

بنابراین ویژگی های لباس ضد لک هاینو را می توان این چنین بیان کرد:

1.دافع مایعات و عدم جذب آنها

2.تنفس پذیر

3.حفظ ظاهر زیبای لباس

4.کاهش دفعات شست و شو و تسهیل حفظ تمیزی لباس برای کودک

لباس های ضدلک هاینو در برابر انواع لکه های سبک و سنگین مقاوم است، به طوری که مایعات سبک مانند قطرات آب و آبمیوه به راحتی از روی لباس سر می خورند و لکه های سنگین تر مانند سس کچاپ با یک دستمال کاغذی خشک از روی لباس بدون نگرانی برداشته می شوند و این لکه ها هیچ اثری بر روی لباس ضدلک کودک هاینو باقی نمی گذارند.

شرایط شستشو

شستشوی لباس های کودک ضدلک با ماشین لباسشویی پیشنهاد نمی شود و بهتر است به منظور حفظ ویژگی ضدلک لباس ها به پشت برگردانده شده و در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد و با دست شسته شوند. علاوه بر آن از سفید کننده استفاده نشود و بعد از شستشو، لباس ها اتو شوند.